Procedury Administracyjne i Podatkowe
Autor:
Wydanie: 2021„Procedury administracyjne i podatkowe” to dwumiesięcznik, z którego dowiecie się Państwo jak praktycznie stosować przepisy regulujące procedury podatkowe, administracyjne i sądowoadministracyjne oraz jak wprowadzane zmiany wpływają na praktykę postępowania. Znajdziecie też w nim regularny przegląd bieżącego orzecznictwa sądów z komentarzem, a także pytania i odpowiedzi ekspertów. „Prcedury” są pomocne nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom. Redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Procedury administracyjne i podatkowe” jest Krzysztof Teszner doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Redaktorami tematycznymi są uznani sędziowie sądów administracyjnych: Stanisław Bogucki, Piotr Pietrasz, Przemysław Szustakiewicz, Krzysztof Winiarski. Prenumerata roczna 249 zł (cena za sześc numerów)dodaj do koszyka