Wydawnictwo Taxpress s.c. funkcjonuje na rynku wydawniczym i szkoleniowym od 2000 roku. Byliśmy pierwszą firmą w Polsce, która    zapoczątkowała organizację szkoleń z zakresu pomocy publicznej.   Wciąż jesteśmy jedynym wydawnictwem w kraju, właścicielem pisma   w całości poświęconego kwestiom związanym z pomocą publiczną.    „Prawo Pomocy Publicznej” jest na rynku wydawniczym od 2007   roku i co roku zdobywa nowych Czytelników.

Czasopisma

„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” - miesięcznik   poświęcony tematyce podatków lokalnych wychodzi od 2000 roku.   Jego odbiorcami są służby finansowe jednostek samorządu   terytorialnego. „Prawo Pomocy Publicznej” - dwumiesięcznik poruszający problemy    pomocowe wszedł na rynek w 2007 roku. Publikują w nim    najwybitniejsi specjaliści zajmujący się zagadnieniami związanymi z   pomocą państwa. Odbiorcami zaś są wszyscy, którzy w codziennej   pracy stykają się z niełatwą materią pomocy publicznej.„Prawo Finansów Publicznych – Kontrola Zarządcza i Audyt” - periodyk, którego pierwszy numer ukazał się w lipcu 2011 r. spełnia oczekiwania odbiorców szybkiej i konkretnej informacji na temat bieżących problemów pojawiających się w tej dziedzinie.

Książki

Ważnym elementem naszej działalności są również publikacje książkowe, głównie komentarze prawne z zakresu podatkowego prawa samorządowego, ustawy o finansach publicznych oraz szeroko rozumianych procedur podatkowych.

Szkolenia

Równolegle, obok wspomnianej działalności wydawniczej powstał Ośrodek Szkoleniowy, który zajmuje się kształceniem pracowników jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski. Szkolenia obejmują pełen zakres merytoryczny: począwszy od omówienie bieżących zmian przepisów i aktualnych problemów, a kończąc na analizie konkretnych zagadnień prawnych. Ponadto na końcu zajęć uczestnicy zachęcani są do dyskusji i zadawania wykładowcy pytań. Zwykle też prosimy wykładowców, by mailowo, już po szkoleniu odpowiadali na napływające do nas pytania kursantów. Naszymi szkoleniowcami są najlepsi specjaliści z całej Polski. Współpracujemy przede wszystkim z kadrą Uniwersytetu Białostockiego, Uniwersytetu Śląskiego, pracownikami merytorycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz praktykami z urzędów miast i gmin, Regionalnych Izb Obrachunkowych i Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Wieloletnia działalność zarówno wydawnicza jak i szkoleniowa Spółki Taxpress, spotkała się z szerokim uznaniem i została obdarzona cennym zaufaniem Klientów i instytucji z nami współpracujących.