19 czerwca 2024 r.
Polityka rachunkowości – dobre praktyki