14 czerwca 2024 r.

Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy egzekucyjnej i kolejne (nowe) zmiany w egzekucji administracyjnej. Omówienie ważnych zmian w egzekucji z punktu widzenia wierzyciela publicznoprawnego w praktyce