19 czerwca 2024 r.

Polityka rachunkowości – dobre praktyki

pobierz plik: /pliki/19.06.2024_r._Program_szkolenia.pdf

26 czerwca 2024 r.

Praktyczne problemy związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z wnioskami składanymi w sierpniu 2024 r.

pobierz plik: /pliki/26.06.2024_r._Program_szkolenia.pdf

31 lipca 2024 r.

Kary w gospodarce odpadami komunalnymi

pobierz plik: /pliki/31.07.2024_r._Program_szkolenia..pdf