30 sierpnia 2022 r.
Praktyczne aspekty realizacji podatków lokalnych w gminach – analiza wielu przypadków