19 lipca 2022 r.

Dor?czanie pism drog? elektroniczn? w post?powaniu administracyjnym i podatkowym w tzw. okresie przej?ciowym oraz zasady podpisywania pism wnoszonych do organu drog? elektroniczn?

 pobierz plik: /pliki/19.07.2022_r._Program_szkolenia.pdf