23 czerwca 2022 r.
Jak opodatkowa? nieruchomo?ci przedsi?biorców w ?wietle ostatnich wyroków Trybuna?u Konstytucyjnego oraz s?dów administracyjnych?