20 czerwca 2024 r. Łódź
Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych w praktyce
pobierz plik: /pliki/20.06.2024_Program_szkolenia_kontrola.pdf