SZKOLENIA ONLINE (LIVE STREAMING)
2022-08-16
Termin: 18 sierpnia 2022 r.
Temat: ABC ordynacji podatkowej - procedury podatkowe

Termin: 22 sierpnia 2022 r.
Temat: Praktyka wydawania decyzji na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określenie wysokości opłaty, nakazanie właścicielowi nieruchomości wykonania obowiązków, nakładanie kar

Termin: 25 sierpnia 2022 r.
Temat: ABC pomocy publicznej

Termin: 30 sierpnia 2022 r.
Temat: Praktyczne aspekty realizacji podatków lokalnych w gminach – analiza wielu przypadków

Termin: 12 września 2022 r.
Temat: Uchwały podatkowe na 2023 r. Bieżące problemy związane z podatkami i opłatami lokalnymi. Najnowsze orzecznictwo

Termin: 20 września 2022 r.
Temat: Budżet, podatki oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2023 i latach następnych - przedstawienie metodologii planowania wieloletniego w JST w kontekście wybranych regulacji prawnych

Termin: 23 września 2022 r.
Temat: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o upomnieniach, czyli upomnienia w praktyce organów podatkowych

Termin: 27 września 2022 r.
Temat: Zaświadczenia, potwierdzenia, poświadczenia i informacje wydawane przez gminne organy podatkowe. Bieżące problemy realizacji podatków lokalnych

Termin: 7 października 2022 r.
Temat: Wezwania, oględziny, badanie dokumentacji, pomiary, biegły, świadkowie – jak radzić sobie z praktycznymi problemami? Weryfikacja dotycząca podatków lokalnych w pytaniach i odpowiedziach

Termin: 17 października 2022 r.
Temat: Klasyfikacja budżetowa – w świetle najnowszych zmian

więcej w zakładce SZKOLENIA ONLINE