TytułCzy istnieje możliwość uzyskania refundacji wydatków już zrealizowanego i zakończonego projektu ?
AutorMaciej Fijałkowski
Numer01/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułKiedy będzie możliwe skaładanie wniosków o dotacje z funduszy unijnych na lata 2007-2013?
AutorIzabela Krasowska
Numer01/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCzy treść samego programu operacyjnego wystarczy, aby przygotować projekt?
AutorIzabela Krasowska
Numer01/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułOd 1 stycznia 2007 wydatki na projekty unijne są już kwalifikowane. Czy nie będzie problemu z refundacją wydatków, jeśli wniosek o dotacje zostanie złożony po poniesieniu wydatku?
AutorGrzegorz Dudar
Numer01/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCzy VAT będzie kwalifikowalny?
AutorIzabela Krasowska
Numer01/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułNa jakim poziomie będzie realizowane dofinansowanie konkretnych projektów?
AutorIzabela Krasowska
Numer01/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCo to jest projekt kluczowy?
AutorIzabela Krasowska
Numer01/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCzy środki prywatne pozyskane przez JST do projektu będą kwalifikowane do wymaganego wkładu własnego?
AutorIzabela Krasowska
Numer01/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułW ramach jakich programów można aplikować o dofinansowanie inwestycji wodno-ściekowych?
AutorIzabela Krasowska
Numer01/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCzy będzie można otrzymać dotację unijną na odnawialne źródła energii.
AutorIzabela Krasowska
Numer01/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCzy wzór sprawozdania dla beneficjentów będzie opublikowany w odzielnych wytycznych mimo zamieszczenia wzoru sprawozdania z realizacji programu operacyjnego. Czy w każdym z programów będzie obowiązywał inny wzór sprawozdania?
AutorMaciej Fijałkowski
Numer02/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCzy Fundusz Spójności zalicza się do funduszy strukturalnych i jakie wsparcie oferuje?
AutorIzabela Krasowska
Numer02/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCzy spółdzielnia mieszkaniowa może ubiegać się o dotację na dokapitalizowanie bloków mieszkalnych?
AutorIzabela Krasowska
Numer02/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułWedług jakich kryteriów oceniane są wnioski?
AutorMarcin Gracek
Numer02/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCzy ze wskaźników wpisywanych we wniosku będzie trzeba rozliczyć się?
AutorMarcin Gracek
Numer02/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułSkąd wziąć pieniądze na wykonanie projektu inwestycyjnego, który może kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych ?
AutorIzabela Krasowska
Numer03/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCzy dotacje unijne obciążone są podatkiem dochodowym?
AutorIzabela Krasowska
Numer03/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułJaki charakter mają wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego wydawane w odniesieniu do programów operacyjnych 2007-2013? Jaki jest ich zakres stosowania i w jakim trybie są przyjmowane?
AutorMarcin Gracek
Numer03/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułGdzie i w jakim zakresie mogę jako przedsiębiorca uzyskać wsparcie na dokształcanie siebie i współpracowników?
AutorIzabela Krasowska
Numer03/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCo to jest cross-financing ?
AutorAleksandra Kędzierska
Numer04/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułOd kiedy można ponosić wydatki w POIiŚ?
AutorIzabela Krasowska
Numer04/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułNa jakich warunkach można ubiegać się o zwrot kosztów zakupu używanych ambulansów na potrzeby szpitala?
AutorIzabela Krasowska
Numer04/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułJak będzie przebiegać proces naboru i oceny projektów w POIG?
AutorMarcin Gracek
Numer04/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułJakiego rodzaju oświadczenia zobowiązany będzie złożyć wnioskodawca ubiegający się o dotację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ?
AutorMarcin Gracek
Numer04/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułJakie elementy zawiera wniosek do POIG?
AutorMarcin Gracek
Numer05/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCzy zmieniły się przepisy dotyczące pomocy de minimis?
AutorMarcin Gracek
Numer05/07
DziałyOdpowiedzi na pytania