TytułKwartalne sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych.
AutorGrzegorz Dudar
Numer01/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułJak zgłosić w sprawozdaniu udzielone ulgi, jeżeli uchwała nie posiada numeru programu pomocowego.
AutorRafał Fudalewski
Numer02/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCzy w sprawozdaniu za 2006 r. należy wykazać umowy podpisane w 2006 roku, a rozwiązane w 2007(przed terminem złożenia sprawozdania)?
AutorRafał Fudalewski
Numer02/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCzy dofinansowanie otrzymane przez gminę można uznać za pomoc publiczną i wystawić zaświadczenie o pomocy de minimis?
AutorRafał Fudalewski
Numer02/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułKtóry dzień należy uznać za dzień udzielenie pomocy w przypadku pomocy udzielanej w formie preferencyjnej pożyczki-dzień zawarcia umowy, czy wypłaty pożyczki (transzy)?
AutorRafał Fudalewski
Numer02/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCzy w kwartalnych i rocznych sprawozdaniach z udzielanej pomocy publicznej należy wykazywać zakłady pracy chronionej, jeżeli tak, to w jaki sposób?
AutorRafał Fudalewski
Numer03/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCzy poniższą pomoc należy wykazać w sprawozdaniu o udzielonej pomocy publicznej?
AutorRafał Fudalewski
Numer03/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCzy należy wykazywać w sprawozdaniach kwartalnych i rocznych zwolnionych z ustawy? Jak podawać kwoty?
AutorRafał Fudalewski
Numer03/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułWojewódzki Szpital Psychiatryczny również korzysta ze zwolnienia uchwałą-zwolnione są tylko budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania ciepła, rurociągi itp., czy będzie to też pomoc publiczna?
AutorRafał Fudalewski
Numer03/07
DziałyOdpowiedzi na pytania

TytułCzy uchwała dot. zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy będą inwestować w gminie powinna być programem pomocowym i czy musi być opiniowana przez Prezesa UOKiK, a także notyfikowana przez Komisję Europejską. Jaka jest prawidłowa w tym względzie procedura? Czy będzie możliwe skorzystanie z ogólnopolskiego programu pomocowego w tym zakresie?
AutorMichał Łyczek
Numer04/07
DziałyOdpowiedzi na pytania