TytułZmiany w najważniejszych aktach prawnych regulujących zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych
AutorMaciej Fijałkowski
Numer01/07
DziałyFundusze strukturalne

TytułNowe ramy dla rozwoju w latach 2007-2013
AutorMaciej Fijałkowski
Numer02/07
DziałyFundusze strukturalne

TytułWsparcie zagraniczne dla inwestycji samorządowych w ochronie zdrowia
AutorIzabela Krasowska
Numer02/07
DziałyFundusze strukturalne

TytułMożliwość finansowania samorządowych projektów turystycznych ze środków unijnych
AutorMaciej Fijałkowski
Numer03/07
DziałyFundusze strukturalne

TytułKoszty kwalifikowane dla projektów inwestycyjnych przedsiębirstw w ramach PO Innowacyjna Gospodarka
AutorMarcin Gracek
Numer03/07
DziałyFundusze strukturalne

TytułJakie projekty w latach 2007-2013 z Europejskim Funduszem Społecznym?
AutorAleksandra Kędzierska
Numer03/07
DziałyFundusze strukturalne

TytułZielone światło dla zielonej energii
AutorMarcin Gracek
Numer03/07
DziałyFundusze strukturalne

TytułInnowacyjność i ponadnarodowość w projektach EFS
AutorAleksandra Kędzierska
Numer04/07
DziałyFundusze strukturalne

TytułUnijne inwestycje w kulturze
AutorIzabela Krasowska
Numer04/07
DziałyFundusze strukturalne

TytułUszczegółowienie programu operacyjnego
AutorMaciej Fijałkowski
Numer04/07
DziałyFundusze strukturalne

TytułWsparcie innowacyjności przedsiębiorstw w POIG
AutorMarcin Gracek
Numer04/07
DziałyFundusze strukturalne

TytułSzkolenia językowe z Europejskiego Funduszu Społecznego - jakie możliwości ?
AutorPaweł Zdun
Numer05/07
DziałyFundusze strukturalne

TytułPolska wschodnia uprzywilejowanym beneficjentem polityki spójności
AutorIzabela Krasowska
Numer05/07
DziałyFundusze strukturalne

TytułProjekty informatyczne dla jednostek samorządu terytorialnego w regionalnych programach operacyjnych (I)
AutorMaciej Fijałkowski
Numer05/07
DziałyFundusze strukturalne

TytułProjekty przedsiębiorstw z zakresu ochrony środowiska
AutorMarcin Gracek
Numer05/07
DziałyFundusze strukturalne

TytułE- projekty w Innowacyjnej Gospodarce
AutorMarcin Gracek
Numer01/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułProjekty informatyczne dla jednostek samorządu terytorialnego w regionalnych programach operacyjnych (II)
AutorMaciej Fijałkowski
Numer01/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułFundusz Spójności dla wielkiej infrastruktury
AutorIzabela Krasowska
Numer01/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułWsparcie przedsiębiorczości - podnoszenie kwalifikacji pracowników
AutorPaweł Zdun
Numer01/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułSpecprogram dla najuboższych
AutorIzabela Krasowska
Numer01/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułMarszałkowskie programy dla mieszkalnictwa
AutorIzabela Krasowska
Numer02/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułProjekty informatyczne dla jednostek samorządu terytorialnego w regionalnych programach operacyjnych (III)
AutorMaciej Fijałkowski
Numer02/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułRozwój energetyki ze środków unijnych
AutorMarcin Gracek
Numer03/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułNowe możliwości dla szkolnictwa wyższego i rozwoju nauki w Polsce dzięki EFS
AutorPaweł Zdun
Numer03/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułNa co zwracać uwagę, przygotowując projekty z zakresu rewitalizacji i mieszkalnictwa?
AutorMaciej Fijałkowski
Numer03/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułKluczowe inwestycje poza kolejnością
AutorIzabela Krasowska
Numer03/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułPolska jako podmiot realizujący strategię lizbońską
AutorIzabela Krasowska
Numer04/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułWybrane obszary wsparcia w ramach Programów Operacyjnych - analiza pod kątem występowania pomocy publicznej
AutorMarzena Radzikowska
Numer04/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułPomoc publiczna w PO Kapitał Ludzki
AutorPaweł Zdun
Numer04/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułWybór projektów w konkursie
AutorIzabela Krasowska
Numer04/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułProgramy polityki spójności dla polskiej wsi
AutorIzabela Krasowska
Numer06/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułInnowacje i współpraca międzynarodowa w ,,miękkich
AutorPaweł Zdun
Numer06/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułProcedura odwoławcza - co zrobić, gdy projekt nie otrzymał dofinansowania?
AutorMaciej Fijałkowski
Numer06/08
DziałyFundusze strukturalne

TytułDotacje ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2008-2012
AutorMarcin Gracek
Numer06/08
DziałyFundusze strukturalne