TytułCo się zmieniło w nowym wzorze deklaracji na podatek od śdrodków transportowych? Nowy wzór wydaje się taki sam jak poprzedni.
AutorRafał Dowgier
Numer02/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułObowiązek złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych.
AutorRafał Dowgier
Numer02/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułPrzewłaszczenie na zabezpieczenie a podatnik podatku od środków transportowych.
AutorRafał Dowgier
Numer06/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułWłasność miejscowa organu podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych.
AutorRafał Dowgier
Numer78/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułKradzież środka transportowego a wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
AutorRafał Dowgier
Numer78/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułSprzedaż pojazdu na części a wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.
AutorRafał Dowgier
Numer10/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułWyrejestrowanie pojazdu a podatek od środków transportowych.
AutorRafał Dowgier
Numer12/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułZwolnienie pojazdu specjalnego
AutorGrzegorz Dudar
Numer01/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułKradzież samochodu a wygaśnięcie obowiązku podatkowego
AutorGrzegorz Dudar
Numer03/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułOgłoszenie upadłości właściciela środków transportowych
AutorGrzegorz Dudar
Numer06/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułKiedy powinien złożyć deklaracje podatnik, który sprzedał pojazd 2 stycznia danego roku podatkowego. Czy w takim przypadku podatnik ujmuje ten pojazd w deklaracji składanej do 15 lutego łącznie z pozostałymi pojazdami?
AutorMarcin Adamek
Numer04/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy istnieje możliwość, aby na wniosek i po złożeniu odpowiedniego oświadczenia o nieposiadaniu pojazdów, nie naliczać co roku podatku?
AutorGrzegorz Dudar
Numer05/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułJak należy naliczyć podatek od środka transportowego, jak potraktować okres od daty zakupu do dokonania zmiany konstrukcyjnej i daty zarejestrowania (przerejestrowania) pojazdu?
AutorGrzegorz Dudar
Numer05/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy pojazd przeznaczony do wywozu śmieci jest w rozumieniu przepisów prawo o ruchu drogowym pojazdem specjalnym i w związku z powyższym korzysta ze zwolnienia od podatku od środków transportowych?
AutorMarcin Adamek
Numer06/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy podatnik prowadzący działalność gospodarczą powinien składać deklarację DT-1 i płacić podatek od środków transportowych należny gminie od momentu zakupu do momentu sprzedaży pojazdu.
AutorMarcin Adamek
Numer09/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy podatnik prowadzący działalność gospodarczą powinien składać deklarację DT-1 i płacić podatek od środków transportowych należny gminie od momentu zakupu do momentu sprzedaży pojazdu.
AutorMarcin Adamek
Numer09/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułUrząd Miasta Z. zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska i pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości, czy pojazdy wykorzystywane do prowadzenia nauki jazdy powinny być opodatkowane, czy też organ podatkowy powinien przychylić się do wniosku podatnika?
AutorMarcin Adamek
Numer11/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułPodatek od środków transportowych
AutorMarcin Adamek
Numer11/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników