TytułW związku z wątpliwościami dotyczącymi zaokrągleń do pełnych złotych, które mają obowizywać od 1 stycznia 2006 r., a wynikają z art. 63 Ordynacji podatkowej, proszę określić swoje stanowisko, czy owe zaokrąglenia będą miały zastosowanie w podatkach i opłatach lokalnych.
AutorRafał Dowgier
Numer03/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułProsimy o wyjaśnienie, w jakiej wysokości należy pobierać odsetki (czy pobierać), gdy podatnik zalega z zapłatą zobowiązania w wysokości 25 zł, odsetki od zaległości wynoszą 7 zł, a podatnik dokonał wpłaty 25 zł po 1 września 2005 r.
AutorRafał Dowgier
Numer03/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułWzajemne potrącenie wierzytelności jako sposób wygaśnięcia zobowiązania podatkowego
AutorGrzegorz Dudar
Numer04/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułPowstanie i zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości
AutorGrzegorz Dudar
Numer04/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułTajemnica skarbowa żądanie informacji przez Zarząd Wspólnoty Gruntowej
AutorGrzegorz Dudar
Numer78/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułWygaśnięcie obowiązku podatkowego w związku z czasowym wycofaniem pojazdu z ruchu.
AutorRafał Dowgier
Numer04/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułKorekta deklaracji podatkowej i wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości.
AutorRafał Dowgier
Numer04/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułPrzedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości.
AutorRafał Dowgier
Numer04/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułZwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości.
AutorRafał Dowgier
Numer04/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy w związku z art. 84 & 1 i 2 Ordynacji podatkowej notariusze są zobowiązani przekazywać burmistrzowi informacje wynikające ze zdarzeń prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego?
AutorRafał Dowgier
Numer04/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułInformacja podatkowa a wszczęście postępowania podatkowego.
AutorRafał Dowgier
Numer04/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułNaliczanie odsetek za zwłokę, które nie przekraczają 6,60 zł.
AutorRafał Dowgier
Numer06/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy konieczne jest wydanie decyzji na podstawie art. 21$3 Ordynacji podatkowej w sytuacji, gdy organ podatkowy uzyskał informację o nieuiszczaniu opłaty skarbowej w związku z dokonaną czynnością urzędową (wydanie odpisów) przez organ administracji publicznej.
AutorHanna Kmieciak
Numer02/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułW jaki sposób należy przeprowadzić procedurę doręczenia decyzji podatkowej wobec osoby, która została wymeldowana decyzją administracyjną i nie jest znane miejsce jej pobytu, a posiada grunty na terenie miasta?
AutorWłodzimierz Gurba
Numer78/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułW jaki sposób powinien być załatwiony wniosek z dnia 30 kwietnia 2008 r. o odroczenie zaległości podatkowej?
AutorWłodzimierz Gurba
Numer78/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułNa jakiej podstawie prawnej można dokonać zmiany/korekty decyzji?
AutorWłodzimierz Gurba
Numer78/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułNadpłata opłaty prologacyjnej
AutorWłodzimierz Gurba
Numer12/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników