TytułZaświadczenie jako przedmiot opłaty skarbowej
AutorEwa Orlińska - Białecka
Numer01/06
DziałyOpłata skarbowa

TytułOpłata skarbowa od zaświadczeń
AutorJadwiga Bożena Gryżewska
Numer01/06
DziałyOpłata skarbowa

TytułOpłata skarbowa od wniosków i zaświadczeń
AutorJadwiga Bożena Gryżewska
Numer01/06
DziałyOpłata skarbowa

TytułOpłata skarbowa od zaświdczeń w sprawie osiągniętych dochodów z gospodarstwa rolnego, służących do uzasadnienia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
AutorJadwiga Bożena Gryżewska
Numer01/06
DziałyOpłata skarbowa

TytułOpłata skarbowa od zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej.
AutorJadwiga Bożena Gryżewska
Numer06/06
DziałyOpłata skarbowa

TytułWyłączenia od opłaty skarbowej - uwagi na tle art. 3 ustawy o opłacie
AutorProf. dr hab. Zbigniew Ofiarski
Numer78/06
DziałyOpłata skarbowa

TytułPobór opłaty skarbowej przez płatników z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 16 sierpnia 2006 r.
AutorJadwiga Bożena Gryżewska
Numer78/06
DziałyOpłata skarbowa

TytułZwolnienia podmiotowe od opłaty skarbowej.
AutorJadwiga Bożena Gryżewska
Numer10/06
DziałyOpłata skarbowa

TytułSposób zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej – stan prawny na dzień 16 sierpnia 2006 r.
AutorJadwiga Bożena Gryżewska
Numer10/06
DziałyOpłata skarbowa

TytułNowe rozwiązania w opłacie skarbowej.
AutorMonika Derejko-Kotowska
Numer11/06
DziałyOpłata skarbowa

TytułOpłata skarbowa od poświadczania za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, będących załącznikami do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
AutorJadwiga Bożena Gryżewska
Numer11/06
DziałyOpłata skarbowa

TytułZwolnienia podmiotowe od opłaty skarbowej.
Autorprof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
Numer12/06
DziałyOpłata skarbowa

TytułZmiany w opłacie skarbowej od dokumentów.
AutorJanina Banach
Numer01/07
DziałyOpłata skarbowa

TytułProcedury związane z zapłatą opłaty skarbowej, dokumentowaniem zapłaty tej opłaty oraz trybem jej zwrotu.
AutorBożena Gryżewska
Numer02/07
DziałyOpłata skarbowa

TytułInkaso opłaty skarbowej.
AutorMarcin Adamek
Numer03/07
DziałyOpłata skarbowa

TytułOpłata skarbowa od zaświadzczeń
AutorJanina Banach
Numer78/07
DziałyOpłata skarbowa

TytułNowelizacja ustawy o opłacie skarbowej
AutorNatalia Czerwińska
Numer09/07
DziałyOpłata skarbowa

TytułOpłata skarbowa od składanego w organie administracji publicznej lub sądzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
AutorJadwiga Bożena Gryżewska
Numer09/07
DziałyOpłata skarbowa

TytułOpłata skarbowa od wydawania zaświadczenia
AutorJadwiga Bożena Gryżewska
Numer10/08
DziałyOpłata skarbowa