TytułWymiar podatków lokalnych osobom fizycznym
AutorM.Popławski, R. Dowgier, B. Pahl
Numer03/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułUrzędowe interpretacje miejscowego prawa podatkowego dokonywane przez organy podatkowe
AutorRafał Dowgier
Numer01/06
DziałyPrawo podatkowe

TytułOsobowe środki dowodowe w postępowaniu podatkowym
AutorBogumił Pahl
Numer02/06
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułZawieszenie biegu terminu przedawnienia do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego
AutorBogusław Woźniak
Numer01/06
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułOpinia dotycząca skutków prawnych porozumienia w sprawie umorzenia zaległości podatkowych
AutorLeonard Etel
Numer02/06
DziałyPrawo podatkowe

TytułWygaśnięcie zobowiązania podatkowego przez zaokrąglenie, czyli nowe zasady zaokrąglania podatków płatnych w ratach
AutorMariusz Popławski
Numer03/06
DziałyPrawo podatkowe

TytułUrzędowe interpretacje miejscowego prawa podatkowego dokonywane przez organy podatkowe
AutorRafał Dowgier
Numer03/06
DziałyPrawo podatkowe

TytułŚmierć podatnika a wymiar i pobór podatków lokalnych (podstawowe zasady sukcesji podatkowej)
AutorRafał Dowgier
Numer05/06
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułPostępowanie dowodowe
AutorJan Ulanicki
Numer05/06
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułCzynności sprawdzające – wątpliwości związane z korektą deklaracji z urzędu.
AutorJacek Matyja
Numer06/06
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułKontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego w gminach
AutorProf. dr hab. Leonard Etel
Numer78/06
DziałyPrawo podatkowe

TytułObowiązki jednostki samorządu terytorialnego jako płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcom
AutorMariusz Pogoński
Numer78/06
DziałyPrawo podatkowe

TytułSposób liczenia terminów w prawie podatkowym
AutorMariusz Pogoński
Numer78/06
DziałyPrawo podatkowe

TytułPowództwo organu podatkowego do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.
AutorWłodzimierz Gurba
Numer09/06
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułKorekta deklaracji i informacji podatkowych z inicjatywy wójta, burmistrza (prezydenta miasta) – wybrane zagadnienia.
AutorMariusz Popławski
Numer09/06
DziałyPrawo podatkowe

TytułSposób zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej – stan prawny na dzień 16 sierpnia 2006 r.
AutorJadwiga Bożena Gryżewska
Numer10/06
DziałyOpłata skarbowa

TytułNadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji ostatecznych w postępowaniu podatkowym.
AutorAdam Laskowski
Numer10/06
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułWyłączenie samorządowego organu podatkowego i pracownika urzędu gminy (miasta) lub członka samorządowego kolegium odwoławczego. Cz. I. Wyłączenie – uwagi ogólne.
AutorWłodzimierz Gurba
Numer10/06
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułTajemnica skarbowa a dostęp do informacji publicznej.
AutorPiotr Sitniewski
Numer10/06
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułPomoc regionalna – nowe przeznaczenie i możliwości ulg w Ordynacji podatkowej.
AutorMichał Łyczek
Numer10/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułWyłączenie pracownika urzędu gminy (miasta) lub członka samorządowego kolegium odwoławczego – z mocy prawa – cz. II
AutorWłodzimierz Gurba
Numer11/06
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułZmiany w Ordynacji podatkowej od 16 sierpnia 2006 r.
AutorMariusz Pogoński
Numer11/06
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułNadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji ostatecznych w postępowaniu podatkowym – cz. II
AutorAdam Laskowski
Numer11/06
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułOdpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe.
AutorRafał Dowgier
Numer12/06
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułNadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji ostatecznych w postępowaniu podatkowym – część III
AutorAdam Laskowski
Numer12/06
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułPomoc prawna – czy dotyczy umożliwienia stronie wypowiedzenia się w zakresie wybranego materiału dowodowego? Część I
AutorJacek Matyja
Numer12/06
DziałyPrawo podatkowe

TytułOdpowiedzialności byłego małżonka za zobowiązania podatkowe podatnika – wybrane problemy.
AutorGrzegorz Dudar
Numer01/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułNiepełnoletni – też podatnik.
AutorHanna Kmieciak
Numer01/07
DziałyPrawo podatkowe

TytułPomoc prawna – czy dotyczy umożliwienia stronie wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego? – część II
AutorJacek Matyja
Numer01/07
DziałyPrawo podatkowe

TytułWybrane formy osobistego zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego.
AutorMarek Kopyściański
Numer02/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułŚmierć podatnika a wymiar i pobór podatków lokalnych (zagadnienia proceduralne).
AutorRafał Dowgier
Numer02/07
DziałyPrawo podatkowe

TytułZmiany w Ordynacji podatkowej.
AutorWłodzimierz Gurba
Numer03/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułIndywidualne interpretacje prawa podatkowego wydawane przez wójtów,burmistrzów (prezydentów miast).
AutorMariusz Popławski
Numer03/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułWzruszenie decyzji samorządowego kolegium odwoławczego przez prokuratora w celu ochrony interesu prawnego gminy.
AutorRafał Dowgier, Bogumił Pahl
Numer05/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułPrzedawnienie podatków w księgowości podatkowej gminy.
AutorMarcin Adamek
Numer05/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułOkreślenie i stwierdzenie nadpłaty – jak to można rozumieć?
AutorJacek Matyja
Numer05/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułRaty proporcjonalne i równe (w podatku od środków transportowych) – cz. II
AutorJacek Matyja
Numer05/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułOkreślenie i stwierdzenie nadpłaty - jak to można rozumieć?
AutorJacek Matyja
Numer06/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułWłaściwość miejscowa samorządowych organów podatkowych
AutorGrzegorz Dudar
Numer06/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułOdpowiedzialność solidarna nabywcy przedsiębiorstwa za zaległości podatkowe właścicielskiej spółki osobowej?
AutorGrzegorz Skowroński
Numer06/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułZastrzeżenia do protokołu kontroli - czy warto i jak to zrobić?
AutorGrzgorz Skowroński
Numer06/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułDecyzja kasacyjna organu odwoławczego a zakaz reformationis in peius
AutorAdam Laskowski
Numer06/07
DziałyPrawo podatkowe

TytułInterpretacje przepisów prawa podatkowego
AutorWłodzimierz Gurba
Numer78/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułDecyzja kasacyjna organu odwoławczego a zakaz pogarszania sytuacji strony odwołującej
AutorAdam Laskowski
Numer78/07
DziałyPrawo podatkowe

TytułKilka uwag na tle stosowania art. 55 & 2 ustawy - Ordynacja podatkowa
AutorJadwiga Glumińska-Pawlic
Numer09/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułPrzywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym
AutorBogusław Woźniak
Numer09/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułPrzepisy i odpisy w księgowości podatkowej gminy
AutorMarcin Adamek
Numer10/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułWpłaty i zwroty w księgowości podatkowej gminy
AutorMarcin Adamek
Numer11/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułWyłączenia naliczania odsetek za zwłokę do zaległości podatkowych
AutorWłodzimierz Gurba
Numer11/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułProkuratorska kontrola decyzji uznaniowych wydawanych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast)
AutorBogumił Pahl, Rafał Dowgier
Numer12/07
DziałyPrawo podatkowe

TytułPotrącenie .....w trybie przepisów o zamówieniach publicznych
AutorJacek Matyja
Numer12/07
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułW tzw. międzyczasie - czyli jak wzruszyć decyzję, jeżeli określone zdarzenie zaistnieje pomiędzy wydaniem a doręczeniem decyzji (wznowić czy zmienić)?
AutorJacek Matyja
Numer01/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułOdpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe - cz. I
AutorAdam Laskowski
Numer01/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułReferendum lokalne w sprawie samoopodatkowania mieszkańców
AutorMonika Mazur
Numer02/08
DziałyPrawo podatkowe

TytułOdpowiedzialność podatkowa członka zarządu osoby prawnej
AutorWłodzimierz Gurba
Numer03/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułKorygowanie deklaracji i informacji w podatkach samorządowych
AutorProf. dr hab. Leonard Etel
Numer05/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułKiedy upomnienie?
AutorMarcin Adamek
Numer06/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułOkreślenie i stwierdzenie nadpłaty, czyli jak to można rozumieć?-cz. III
AutorJacek Matyja
Numer06/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułOdpowiedzialność osób trzecich - cz.II.
AutorAdam Laskowski
Numer78/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułOprocentowanie nadpłat w podatkach samorządowych
AutorProf. dr hab. Leonard Etel
Numer78/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułProblematyka kosztów upomnienia w windykacji zaległości podatkowych
AutorGrażyna Majcherska
Numer78/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułOdpowiedzialność podatkowa dzierżawców i użytkowników nieruchomości
AutorRafał Dowgier
Numer78/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułPełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym
AutorAdam Laskowski
Numer09/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułOdpowiedzialność za zaległości podatkowe nabywcy przedsiębiorstwa zbytego w ramach likwidacji masy upadłości w postępowaniu upodłościowym
AutorGrzegorz Dudar
Numer10/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułWstrzymanie wykonywania decyzji cz.I
AutorJacek Matyja
Numer10/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułPrzyznawanie ulg w spłacie podatków z uwzględnieniem przepisów regulujących dopuszczalność pomocy publicznej - zmiany w 2008 roku
AutorProf. dr hab. Leonard Etel
Numer11/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułWstrzymywanie wykonywania decyzji cz. II
AutorJacek Matyja
Numer11/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułWpłata zaległości podatkowej a bezprzedmiotowość postępowania wszczętego wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej
AutorAdam Laskowski
Numer11/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułOdsetki za zwłokę od zaległości podatkowych - w postępowaniu upadłościowym
AutorWłodzimierz Gurba
Numer12/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułŻądanie wyjawienia majątku
AutorMarcin Adamek
Numer12/08
DziałyOrdynacja podatkowa

TytułOkreślenie i stwierdzenie nadpłaty, czyli jak to można rozumieć?-cz. II
AutorJacek Matyja
Numer05/08
DziałyOrdynacja podatkowa