TytułNowe zwolnienie z podatków lokalnych centrów badawczo - rozwojowych
AutorRafał Dowgier
Numer01/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpinia w sprawie opodatkowania gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydzierżawionych gminie
AutorProf. dr hab. Leonard Etel
Numer05/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułUlga inwestycyjna w podatku rolnym – wybrane problemy.
AutorArtur Gołaś
Numer06/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZdążyć z uchwałami na 2007 r.
AutorRafał Dowgier
Numer09/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułProjektowane zmiany w podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2007 roku.
AutorPaweł Polkowski
Numer10/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOdpowiedzialność inkasenta w świetle przepisów kodeksu karnego skarbowego.
AutorBogumił Pahl, Grzegorz Kisiel
Numer10/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułWybrane problemy związane ze stosowaniem przepisów regulujących ulgę inwestycyjną w podatku rolnym.
AutorBogumił Pahl
Numer11/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułProjektowane zmiany w podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2007 roku – cz. II
AutorPaweł Polkowski
Numer11/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpinia prawna w sprawie zasad opodatkowania w latach 2001–2002 gruntów stanowiących użytki rolne, będących własnością spółki z o.o.
AutorL.Etel, M. Popławski, R. Dowgier
Numer11/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpodatkowanie użytków rolnych będących w posiadaniu przedsiębiorcy.
AutorMariusz Popławski
Numer12/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułNowelizacja ustawy o podatku rolnym – nowy podmiot zobowiązany do zapłaty podatku.
AutorIwona Podedworna
Numer12/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułBudowa płyty obornikowej i zbiornika na gnojowicę a ulga inwestycyjna w podatku rolnym.
AutorBogumił Pahl
Numer03/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułProblematyka opodatkowania gruntów pod kościołami.
AutorBogumił Pahl
Numer04/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułPodatki lokalne w odpowiedziach na pytania.
Autor
Numer04/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułPrawnopodatkowe aspekty wydzierżawienia gruntów gospodarstwa rolnego na podstawie przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
AutorBogumił Pahl
Numer04/07
DziałyPrawo podatkowe

TytułUstawowy podział źródła wpływów z podatku rolnego oraz refundacja utraconych dochodów gmin z tytułu niektórych ustawowych zwolnień w podatku rolnym i podatku leśnym.
AutorZbigniew Ofi arski
Numer05/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułOdpowiedzialność podatnika podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w świetle art. 54 i 56 Kodeksu karnego skarbowego
AutorBogna Orłowska, Bogumił Pahl
Numer06/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułJak opodatkować grunty i budynki zakupione przez współmałżonków, w sytuacji gdy jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą?
AutorBogumił Pahl
Numer06/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpodatkowanie użytków rolnych pozostałych po wydzierżawieniu gruntów gospodarstwa rolnego na podastwie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych
AutorBogumił Pahl
Numer78/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZasady opłacania podatków lokalnych przez syndyka
AutorGrzegorz Dudar
Numer78/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZasady opłacania podatków lokalnych przez syndyka
AutorGrzegorz Dudar
Numer78/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułWybrane problemy związane ze stosowaniem zwolnienia od podatku rolnego uregulowanego w art. 12 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym
AutorKarol Mrozik
Numer78/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułKonstruowanie uchwał podatkowych rad gmin w świetle zasad techniki prawodawczej
AutorRafał Dowgier
Numer78/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułDziałalność kulturalna jako działalność gospodarcza. Aspekty prawno-podatkowe
AutorMaciej Etel
Numer10/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZwolnienie grup producentów rolnych od podatku od nieruchomości
AutorBogumił Pahl
Numer10/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułDane z ewidencji gruntów i budynków a wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
AutorBogumił Pahl
Numer11/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZwolnienie od podatku od nieruchomości i podatku rolnego gruntów pod wałami przeciwpowodziowymi i gruntów położonych w międzywałach
AutorJadwiga Glumińska-Pawlic,Grażyna Nagórny
Numer11/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpodatkowanie gruntów pod wodami
AutorMonika Mazur
Numer12/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułInwestycje w rolnictwie z wykorzystaniem środków unijnych a ulgi inwestycyjne w podatku rolnym
AutorBogumił Pahl
Numer12/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpodatkowanie gruntów przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wydobywania kopalin
AutorProf.dr hab.Leonard Etel, Grzegorz Dudar
Numer01/09
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułUdokumentowanie nakładów inwestycyjnych fakturami VAT wystawionymi w języku obcym a ulga inwestycyjna w podatku rolnym
AutorBogumił Pahl
Numer04/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułProblematyka stosowania ulgi w podatku rolnym z tytułu wystąpienia klęski żywiołowejv
AutorBogumił Pahl
Numer05/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZakup i zainstalowanie urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę a ulga inwestycyjna w podatku rolnym
AutorKarol Mrozik
Numer78/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne