TytułZasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości w przypadku zawarcia umowy sprzedaży oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu
AutorIwona Podedworna
Numer01/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułProblematyka opodatkowania nieruchomości gminnych (miejskich)
AutorBogumił Pahl
Numer78/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZdążyć z uchwałami na 2007 r.
AutorRafał Dowgier
Numer09/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułNowe zwolnienie z podatków lokalnych centrów badawczo - rozwojowych
AutorRafał Dowgier
Numer01/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułObowiązek podatkowy, rozbudowa (modernizacja) budynku, a względy techniczne
AutorPaweł Polkowski
Numer02/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułDziałalność gospodarcza szkół wyższych
AutorMaciej Etel
Numer04/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułBudynki letniskowe a podatek od nieruchomości
AutorRafał Dowgier
Numer04/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułProblemy z opodatkowaniem budynków koszar wojskowych
AutorGrzegorz Dudar
Numer04/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpinia w sprawie opodatkowania gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydzierżawionych gminie
AutorProf. dr hab. Leonard Etel
Numer05/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułProjektowane zmiany w podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2007 roku.
AutorPaweł Polkowski
Numer10/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZmiany w podatkach i opłatach lokalnych 2005/2006 (cz. II)
AutorRafał Dowgier
Numer01/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpinia dotycząca skutków prawnych porozumienia w sprawie umorzenia zaległości podatkowych
AutorLeonard Etel
Numer02/06
DziałyPrawo podatkowe

TytułOgólnopolski program pomocy regionalnej udzielanej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, wprowadzonego w drodze uchwał rad gmin na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
AutorRobert Zenc
Numer02/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułUlgi podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych
AutorRobert Zenc
Numer03/06
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułSpór o pojęcie budynek mieszkalny na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
AutorBogumił Pahl
Numer03/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułCzym jest publiczny transport kolejowy ? Czy zawieszenie przewozów na linii lub likwidacja linii kolejowej, to przesłanki stanowiące o możliwości zwolnienia infrastruktury kolejowej od podatku od nieruchomości?
AutorPaweł Polkowski
Numer05/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułKontrowersje wokół zwolnień w podatku od nieruchomości. Rozważania na gruncie art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
AutorJadwiga Glumińska-Pawlic,Grażyna Nagórny
Numer78/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułProblematyka opodatkowania nieruchomości gminnych (miejskich)
AutorBogumił Pahl
Numer78/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpodatkowanie podatkiem od nieruchomości tablic reklamowych– wybrane problemy.
AutorGrzegorz Dudar
Numer10/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOdpowiedzialność inkasenta w świetle przepisów kodeksu karnego skarbowego.
AutorBogumił Pahl, Grzegorz Kisiel
Numer10/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułProjektowane zmiany w podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2007 roku – cz. II
AutorPaweł Polkowski
Numer11/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpinia prawna w sprawie zasad opodatkowania w latach 2001–2002 gruntów stanowiących użytki rolne, będących własnością spółki z o.o.
AutorL.Etel, M. Popławski, R. Dowgier
Numer11/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpinia prawna w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w latach 2001-2004 budowli kolejowych i zajętych pod nie gruntów.
AutorL.Etel, M. Popławski, R. Dowgier
Numer12/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpodatkowanie użytków rolnych będących w posiadaniu przedsiębiorcy.
AutorMariusz Popławski
Numer12/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułNowe zwolnienie z podatku od nieruchomości – dla gruntów i budynków wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych.
AutorIwona Podedworna
Numer12/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułPrzyczyny techniczne – jako przesłanka uzasadniająca obniżenie stawki podatku od nieruchomości. (artykuł polemiczny)
AutorAdam Laskowski
Numer01/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułBudowle zbiorników gazu znajdujące się na gruncie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a podatnik podatku od nieruchomości .
AutorPaweł Polkowski
Numer01/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułMetody refundacji utraconych dochodów gmin z tytułu niektórych ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości.
AutorProf. dr hab. Zbigniew Ofiarski
Numer01/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułPodatek od nieruchomości – struktura wpływów.
AutorMarzena Majewicz
Numer01/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułOpodatkowanie dróg.
AutorProf. dr hab. Leonard Etel
Numer02/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZasady opodatkowania nieruchomości gruntowych.
AutorBogumił Pahl
Numer02/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZmiany w podatkach i opłatach lokalnych w 2007 i 2008 r.
AutorGrzegorz Dudar
Numer02/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZwolnienie od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych.
AutorBogumił Pahl
Numer03/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułGminne programy pomocowe na lata 2007–2013 w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości.
AutorMichał Łyczek
Numer03/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułPodatek od nieruchomości.
AutorMarzena Majewicz
Numer03/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułPolityka inwestycyjna gmin – znaczenie i dysfunkcje.
AutorMałgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
Numer03/07
DziałySamorządowe finanse publiczne

TytułProblematyka opodatkowania gruntów pod kościołami.
AutorBogumił Pahl
Numer04/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułPosiadacz zależny jako podatnik podatku od nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
AutorBogumił Pahl
Numer05/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułCzy syndyk masy upadłości jest podatnikiem podatku od nieruchomości?
AutorBogumił Pahl
Numer05/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOdpowiedzialność podatnika podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w świetle art. 54 i 56 Kodeksu karnego skarbowego
AutorBogna Orłowska, Bogumił Pahl
Numer06/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpodatkowanie nowo wybudowanych części budynku mieszkalnego
AutorMichał Mielnik
Numer06/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułJak opodatkować grunty i budynki zakupione przez współmałżonków, w sytuacji gdy jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą?
AutorBogumił Pahl
Numer06/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułKonstruowanie uchwał podatkowych rad gmin w świetle zasad techniki prawodawczej
AutorRafał Dowgier
Numer78/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułBudynki letniskowe jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
AutorBogumił Pahl
Numer09/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułDziałalność kulturalna jako działalność gospodarcza. Aspekty prawno-podatkowe
AutorMaciej Etel
Numer10/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZwolnienie grup producentów rolnych od podatku od nieruchomości
AutorBogumił Pahl
Numer10/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułObniżenie stawek podatku od nieruchomości ze względów technicznych
AutorKarol Mrozik
Numer10/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułDane z ewidencji gruntów i budynków a wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
AutorBogumił Pahl
Numer11/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułUchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
AutorRafał Dowgier, Mariusz Popławski
Numer11/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZwolnienie od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej
Autor
Numer
Działy

TytułZwolnienie od podatku od nieruchomości i podatku rolnego gruntów pod wałami przeciwpowodziowymi i gruntów położonych w międzywałach
AutorJadwiga Glumińska-Pawlic,Grażyna Nagórny
Numer11/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułGlosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 2006 r. (sygn. akt II FSK 656/05
AutorProf. zw. dr hab. Leonard Etel
Numer12/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpodatkowanie gruntów pod wodami
AutorMonika Mazur
Numer12/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZwolnienia w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych - problemy interpretacyjne na przykładach
AutorAdam Laskowski
Numer12/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułGrunty niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą - względy techniczne
AutorGrzegorz Dudar
Numer12/07
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułKryteria definiowania budowli na potrzeby opodatkowania nieruchomości
AutorKrzysztof Teszner
Numer78/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułWyłączenia i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku od nieruchomości w zakresie drogowych obiektów budowlanych i zajętych pod nie gruntów
AutorBogumił Pahl
Numer01/09
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZwolnienie budowli kolejowych i zajętych pod nie gruntów z podatku od nieruchomości
AutorGrzegorz Dudar
Numer01/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułJak opodatkować linie kablowe?
AutorSebastian Wlazły
Numer01/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułUchwały w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych a pomoc publiczna
AutorProf. dr hab. Leonard Etel
Numer02/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpodatkowanie budowli-wybrane problemy
AutorBogumił Pahl
Numer02/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpodatkowanie nieruchomości i obiektów budowlanych w agroturystyce
AutorKarol Mrozik
Numer02/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułPodatek od nieruchomości w najnowszym orzecznictwie sądowoadministracyjnym, cz. I-przedmiot podatku
AutorGrzegorz Dudar
Numer02/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułInstytucja posiadacza samoistnego jako podatnika podatku od nieruchomości
AutorMichał Mielnik
Numer02/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułProblematyka ustalania powierzchni użytkowej budynku na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości
AutorKarol Mrozik
Numer03/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpodatkowanie obiektów budowlanych wybudowanych na cudzym gruncie
AutorBogumił Pahl
Numer03/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułStawki podatku od nieruchomości od gruntu, budynku lub budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
AutorKrzysztof Radzikowski
Numer03/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułBudynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów
AutorProf. dr hab. Leonard Etel
Numer04/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułProblematyka powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
AutorKarol Mrozik
Numer04/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułUrząd nie zapłaci
AutorHanna Kmieciak
Numer05/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułBudowle w podatku od nieruchomości
AutorGrażyna Majcherska
Numer05/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpodatkowanie gruntów zajętych pod budowę zbiornika wodnego
AutorBogumił Pahl
Numer06/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułTrwały zarząd a opodatkowanie nieruchomości
AutorProf. dr hab. Leonard Etel
Numer06/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułKryteria definiowania budowli na potrzeby opodatkowania nieruchomości
AutorKrzysztof Teszner
Numer78/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpodatkowanie nieruchomości zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
AutorBogumił Pahl
Numer78/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułSpółka cywilna w podatku od nieruchomości
AutorGrzegorz Dudar
Numer78/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpodatkowania tablic reklamowych podatkiem od nieruchomości
Autorprof.dr hab. L. Etel,Mariusz Popławski
Numer09/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpodatkowanie obiektów budowlanych w telekomunikacji i energetyce - wybrane zagadnienia
AutorKarol Mrozik
Numer09/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułPodatek od nieruchomości w najnowszym orzecznictwie administracyjnosądowym, cz.II - podmiot podatku, stawki, ulgi i zwolnienia
AutorGrzegorz Dudar
Numer09/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpodatkowanie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności oświatowej
AutorBogumił Pahl
Numer10/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułMaszyny i urządzenia techniczne a podatek od nieruchomości
AutorProf. dr hab. Leonard Etel,Rafał Dowgier
Numer10/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a opodatkowanie nieruchomości
AutorRafał Dowgier
Numer12/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułWybrane problemy dotyczące kwalifikacji przedmiotu opodatkowania dla celów fiskalnych w podatkach obciążających nieruchomości
AutorMichał Mielnik
Numer01/08
DziałyPodatki i opłaty lokalne