Pomoc publiczna udzielana w drodze wprowadzenia zwolnień od podatków lub opłat lokalnych, bądź preferencyjnych stawek podatku lub opłaty
Wojciech Lachiewicz