Rozliczenie roczne pomocy uzyskiwanej przez zakłady pracy chronionej z tytułu SOD i ZUS w roku 2007
Hubert Pora