Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną
Jacek Partyka