Zwrot pomocy publicznej w świetle Zawiadomienia Komisji Europejskiej z dnia 25.10. 2007 r. w sprawie zapewnienia skutecznego wykonywania decyzji Komisji nakazujących odzyskanie pomocy przyznanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym rynkiem
Marek Rzotkiewicz