Wypełnianie druków przez zakłady pracy chronionej w zakresie dofinansowania SOD oraz refundacji ZUS w roku 2008
Hubert Pora