Test operatora rynkowego jako negatywna przesłanka występowania pomocy publicznej
Marek Rzotkiewicz