Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym a funkcje państwa
Aleksander Werner