Zmiany w Zakładowym Funduszu osób niepełnosprawnych od stycznia 2008
Hubert Pora