Zakaz udzielania pomocy publicznej w odniesieniu do działalności związanej z eksportem
Piotr Łaszewski