Stosowanie zasad inwestora działającego w warunkach rynkowych przy ocenie dopuszczalności pomocy publicznej w formie gwarancji Skarbu Państwa
Magdalena Lew