Gmina beneficjentem pomocy publicznej
Marzena Radzikowska