Przyznawanie ulg w spłacie podatków z uwzględnieniem przepisów regulujących dopuszczalność pomocy publicznej - zmiany w 2008 roku
Prof. dr hab. Leonard Etel