Jakie zmiany w zakresie sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej wynikają z ostatniej nowelizacji ustawy o pomocy publicznej?
Rafał Fudalewski