Czy zwrot podatku akcyzowego, dokonany na mocy ustwy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, należy potraktować jako przejaw pomocy publicznej?
Michał Łyczek