Zobowiązania podatkowe w toku postępowania upadłościowego i naprawczego a pomoc publiczna
Agata Błaszczyk