Pomoc państwa dla przedsiębiorcy w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym
Wojciech Lachiewicz