Który dzień należy uznać za dzień udzielenie pomocy w przypadku pomocy udzielanej w formie preferencyjnej pożyczki-dzień zawarcia umowy, czy wypłaty pożyczki (transzy)?
Rafał Fudalewski