Pomoc publiczna przeznaczona na rekompensatę podwyższonych kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i jej odzwierciedlenie w Polsce
Jerzy Paździerz