Sporządzanie sprawozdania z udzielanej pomocy publicznej
Rafał Fudalewski