Czy to prawda, że w przypadku zakładów pracy chronionej dniem udzielania pomocy jest dzień wydatkowania przez przedsiębiorcę środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych?
Hubert Pora