Warunki otrzymywania przez przedsiębiorców pomocy publicznej związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych
Hubert Pora