Celowościowa wykładnia wspólnotowego prawa pomocy publicznej a sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego
Aleksander Werner