Czy dopuszczalny jest pobór opłaty targowej w formie abonamentu
Grzegorz Dudar