Windykacja i umorzenie opłaty adiacenckiej
Grzegorz Dudar