Wymiar podatków lokalnych osobom fizycznym
M.Popławski, R. Dowgier, B. Pahl

I. Uwagi ogólne

art. 21 § 1 Ordynacji podatkowej1, zobowiązanie podatkowe może powstać na dwa sposoby: albo przez zaistnienie zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania (tzw. powstanie z mocy prawa), albo z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość te...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: