Obowiązek złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych.
Rafał Dowgier