Proszę o wyjaśnienie, czy decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości mogą być doręczane przez sołtysa wsi?
Rafał Dowgier