Kradzież samochodu a wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Grzegorz Dudar