Jeżeli byłoby możliwe, to bardzo serdecznie proszę o wzór formularza zaświadczenia o posiadanym gruncie i gospodarstwie rolnym, ze względu na braki naszego programu podatkowego.
Hanna Kmieciak

Jeżeli byłoby możliwe, to bardzo serdecznie proszę o wzór formularza zaświadczenia o posiadanym gruncie i gospodarstwie rolnym, ze względu na braki naszego programu podatkowego.
Organ podatkowy nie posiada uprawnień do zaświadcza­nia o posiadanym gruncie czy gospodarstwie rolnym. Orga­nami właściwymi do wydania zaświadczenia o posiadaniu nieruchomości są: sąd rejonowy prowadzący księgi wie­czyste - właściwy ze względu na położenie nieruchomości (wyda odpis z księgi wie...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: