Kiedy powinien złożyć deklaracje podatnik, który sprzedał pojazd 2 stycznia danego roku podatkowego. Czy w takim przypadku podatnik ujmuje ten pojazd w deklaracji składanej do 15 lutego łącznie z pozostałymi pojazdami?
Marcin Adamek

Deklaracja DT-1 na podatek od środków transpor­towych została złożona po otrzymaniu wezwania do jej złożenia i wpływa do urzędu po 15 lutym danego roku podatkowego. W zaistniałej sytuacji, który kwadrat w polu nr 20 deklaracji powinien zaznaczyć podatnik, jeśli to jest deklaracja, która powinna być prawidłowo złożona do 15 lutego da­nego roku podatkowego?
Kiedy powinien złożyć deklaracje podatnik, który sprzedał pojazd 2 stycznia danego roku podatko&sh...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: