Jak należy naliczyć podatek od środka transportowego, jak potraktować okres od daty zakupu do dokonania zmiany konstrukcyjnej i daty zarejestrowania (przerejestrowania) pojazdu?
Grzegorz Dudar

Podatnik nabył w grudniu 2006 r., uprzednio zareje­strowany w Polsce, samochód ciężarowy. W związku z zamiarem dokonania zmian konstrukcyjnych po­jazdu - zmiana z pojazdu ciężarowego na ciągnik siodłowy - pojazd ten został przerejestrowany dopiero we wrześniu 2007 r. i zarejestrowany już jako ciągnik siodłowy. Oświadczenie o dokonanych zmianach konstrukcyjnych środka transportowego zostało wydane w sierpniu 2007 r. Jak w takim przy­padku należy naliczyć podatek. Jak potraktowa...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: